ETIM

ETIM jest standardem technicznego opisu produktów i stanowi kamień milowy na drodze do elektronicznej wymiany danych produktowych w e-biznesie. Standard ETIM stanowi skuteczne rozwiązanie głównych problemów związanych z opisem technicznym danych produktowych, z którymi każdego dnia muszą się mierzyć zespoły zakupowe i produktowe, takich jak: odmienne nazewnictwo parametrów, różna forma zapisywania danych, wiele miejsc pozyskiwania zdjęć, schematów, instrukcji, wartości parametrów itp.

ETIM porządkuje opis techniczny produktów: definiuje klasy produktowe, z których każda jest określona przez specyficzne cechy (parametry). Cechy i ich wartości są opisane w standardowy sposób, aby uniknąć niejednoznaczności i błędów, dzięki czemu informacje techniczne mogą być łatwo przetłumaczone na różne języki. Standard ETIM wymaga poprawnego opisania produktu, co wiąże się oczywiście z pewnym nakładem pracy, ale inwestycja w niego jest opłacalna dla wszystkich. Raz utworzony opis produktu może być komunikowany i wykorzystywany przez wszystkie elementy złożonej struktury e-biznesu.

Sumarycznie, ETIM nie tylko ogranicza ilość pracy związanej z opisem i prezentacją produktów, ale także standaryzuje zestaw parametrów odpowiedzialnych za opisanie i identyfikację produktów podobnych, a przez to umożliwia wyszukiwanie produktów spełniających różne kryteria, wybór produktów o właściwych parametrach technicznych, ogranicza liczbę błędów w opisach i liczbę błędnych zamówień. Jako standard międzynarodowy, ETIM ułatwia skuteczną interakcję pomiędzy profesjonalistami B2B na całym świecie. Wybór właściwych rozwiązań produktowych nigdy nie był prostszy.

Zalety standardu ETIM

  • Jednolity, standardowy opis produktów w całej branży elektrotechnicznej i instalacyjnej
  • Efektywność komunikacji: pojedyncze źródło informacji technicznych o produkcie
  • Ograniczone do minimum ryzyko wystąpienia błędów w identyfikacji produktu i przekazywaniu danych o produkcie
  • Spójne opisy = łatwość wyszukania i porównania = ułatwienie dla użytkowników
  • Ogólnoświatowy zasięg
  • Ten sam zakres informacji o produkcie we wszystkich kanałach (internet, katalog, system ERP) u wszystkich sprzedawców, dystrybutorów
  • Szybki sposób na wyszukanie produktów o podobnych parametrach (zamienniki)
  • Możliwość analiz statystycznych i sprawozdawczości opartej na systemie klasyfikacji
  • Najlepszy sposób wymiany technicznych danych produktowych i skuteczne rozwiązanie dla e-biznesu!

Kontakt

Związek ZHI
Tomasz Boruc
+48 510 277 777
tomasz.boruc@zhi.org.pl